PP016W

Zmena prevádzkového režimu zariadenia

V prípade potreby môžete prepínať medzi rôznymi prevádzkovými režimami zariadenia.

Pri konfigurácii položky Vlastné nastavenia (Custom Settings) postupujte takto:

Vlastné nastavenia (Custom Settings)

 1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.

 2. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté, a kliknite na tlačidlo Vlastné nastavenia (Custom Settings) na karte Údržba (Maintenance).

  Otvorí sa dialógové okno Vlastné nastavenia (Custom Settings).

  Poznámka
  • Ak je zariadenie vypnuté alebo ak je zakázaná komunikácia medzi zariadením a počítačom, môže sa zobraziť chybové hlásenie, pretože počítač nedokáže zistiť stav zariadenia.
   V takom prípade kliknutím na tlačidlo OK zobrazte posledné nastavenia vybraté v počítači.

 3. V prípade potreby vyberte nasledujúce nastavenia:

  Zabrániť odretiu papiera (Prevent paper abrasion)

  Zariadenie môže počas tlače s vysokou hustotou zväčšiť vzdialenosť medzi tlačovou hlavou a papierom, aby sa zabránilo odretiu papiera.
  Začiarknutím tohto políčka zabránite odretiu papiera.

  Zarovnať hlavy manuálne (Align heads manually)

  Funkcia Zarovnanie tlačovej hlavy (Print Head Alignment) na karte Údržba (Maintenance) je zvyčajne nastavená na automatické zarovnanie tlačovej hlavy, môžete ju však zmeniť aj na manuálne zarovnanie tlačovej hlavy.
  Ak výsledky tlače nie sú po automatickom zarovnaní tlačovej hlavy uspokojivé, zarovnajte tlačovú hlavu manuálne podľa časti „Zarovnanie polohy tlačovej hlavy z počítača“.
  Začiarknutím tohto políčka môžete tlačovú hlavu zarovnať manuálne. Ak chcete tlačovú hlavu zarovnať automaticky, začiarknutie políčka zrušte.

  Zabrániť podaniu dvoch papierov (Prevent paper double-feed)

  Toto políčko začiarknite iba v prípade, ak zariadenie naraz podáva viacero hárkov obyčajného papiera.

  Dôležité
  • Používaním tejto funkcie sa zníži rýchlosť tlače.

  Otočiť o 90 stupňov doľava pri orientácii [Na šírku] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])

  Na karte Nastavenie strany (Page Setup) môžete zmeniť smer otočenia pri orientácii Na šírku (Landscape) v nastavení Orientácia (Orientation).
  Túto položku vyberte, ak chcete v priebehu tlače otočiť tlačené údaje o 90 stupňov doľava. Túto položku odznačte, ak chcete v priebehu tlače otočiť tlačené údaje o 90 stupňov doprava.

  Dôležité
  • Nemeňte toto nastavenie, kým sa tlačová úloha zobrazuje v zozname úloh čakajúcich na tlač. V opačnom prípade môže dôjsť k vynechaniu znakov alebo narušeniu rozloženia.

  Čakanie na vyschnutie atramentu (Ink Drying Wait Time)

  Môžete nastaviť dĺžku prestávky zariadenia do spustenia tlače nasledujúcej strany. Posúvaním jazdca doprava predĺžite čas pozastavenia a posúvaním doľava tento čas skrátite.
  Ak sa papier znečistí, pretože nasledujúca strana sa vysunie ešte pred vyschnutím atramentu na vytlačenej strane, predĺžte čas čakania na vyschnutie atramentu.
  Skrátením času čakania na vyschnutie atramentu zrýchlite tlač.

 4. Použite nastavenia.

  Kliknite na tlačidlo OK a po zobrazení potvrdzujúcej správy kliknite na tlačidlo OK.

  Zariadenie bude odteraz používať upravené nastavenia.

Na začiatok strany