PP013W

Nastavenie kazety s atramentom, ktorá sa má používať

Táto funkcia umožňuje vybrať z vložených kaziet FINE najvhodnejšiu kazetu na plánovaný účel.
Ak sa niektorá z kaziet FINE vyprázdni a nemožno ju ihneď vymeniť za novú, môžete vybrať inú kazetu FINE, ktorá ešte obsahuje atrament, a pokračovať v tlači.

Pri nastavovaní kazety FINE postupujte takto:

Nastavenia kaziet s atramentom (Ink Cartridge Settings)

 1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.

 2. Kliknite na položku Nastavenia kaziet s atramentom (Ink Cartridge Settings) na karte Údržba (Maintenance).

  Zobrazí sa dialógové okno Nastavenia kaziet s atramentom (Ink Cartridge Settings).

 3. Vyberte kazetu FINE, ktorá sa má používať.

  Vyberte kazetu FINE, ktorá sa má používať na tlač, a kliknite na tlačidlo OK.
  Nastavená kazeta FINE sa bude používať od nasledujúcej tlače.

Dôležité
 • Po výbere nasledujúcich nastavení nefunguje nastavenie Iba čierna (Black Only), pretože zariadenie používa na tlač dokumentov farebnú kazetu FINE.

  • Položka Obyčajný papier (Plain Paper), Obálka (Envelope), Hagaki A alebo Hagaki je nastavená na inú hodnotu než Typ média (Media Type) na karte Hlavné (Main)

  • Zo zoznamu Rozloženie strany (Page Layout) na karte Nastavenie strany (Page Setup) je vybratá položka Bez okrajov (Borderless).

 • Nepoužívanú kazetu FINE nevyberajte. Po vybratí niektorej z kaziet FINE nebudete môcť tlačiť.

Na začiatok strany