PP063W

Kontrola stavu atramentu z počítača

Ak používate ovládač tlačiarne XPS, pri čítaní týchto informácií nahraďte názov Monitor stavu tlačiarne Canon IJ názvom Monitor stavu tlačiarne Canon IJ XPS.

Môžete skontrolovať zostávajúcu úroveň atramentu a typy kaziet FINE pre váš model.

 1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.

 2. Spustenie aplikácie Monitor stavu tlačiarne Canon IJ

  Na karte Údržba (Maintenance) kliknite na tlačidlo Zobraziť stav tlačiarne... (View Printer Status...)
  Otvorí sa aplikácia Monitor stavu tlačiarne Canon IJ a zobrazí sa obrázok stavu atramentu.

  Obrázok: aplikácia Monitor stavu tlačiarne Canon IJ
  Poznámka
  • Informácie zobrazené v aplikácii Monitor stavu tlačiarne Canon IJ sa môžu líšiť v závislosti od krajiny alebo oblasti, v ktorej zariadenie používate.

 3. V prípade potreby kliknite na tlačidlo Podrobnosti o atramente (Ink Details).

  Môžete skontrolovať informácie súvisiace s atramentom.

  Ak sa zobrazí upozornenie alebo chyba týkajúca sa zostávajúceho množstva atramentu, nad obrázkom v dialógovom okne Podrobnosti o atramente (Ink Details) sa zobrazí ikona oznámenia.
  V takých prípadoch vykonajte príslušné kroky uvedené na obrazovke.

  Poznámka
  • Dialógové okno Podrobnosti o atramente (Ink Details) môžete zobraziť aj výberom ikony atramentu v aplikácii Monitor stavu tlačiarne Canon IJ.

Späť

Na začiatok strany