preskočiť na hlavný text

Obrazovka Meranie výkonu spojenia

Poznámka

 • Pri používaní niektorých tlačiarní nie je táto obrazovka dostupná.

Po zobrazení tejto obrazovky môžete zmerať výkon pripojenia.

Obrazovka Meranie výkonu spojenia (Connection Performance Measurement) (úvodná obrazovka)

Obrazovka Meranie výkonu spojenia (Connection Performance Measurement) (obrazovka dokončenia)

Obrazovka Meranie výkonu spojenia (Connection Performance Measurement) (úvodná obrazovka)

Kliknutím na tlačidlo Ďalej> (Next>) spustite meranie.

Obrázok: Obrazovka Meranie výkonu spojenia

Obrazovka Meranie výkonu spojenia (Connection Performance Measurement) (obrazovka dokončenia)

Zobrazí sa po dokončení merania.

Obrázok: Obrazovka Meranie výkonu spojenia
 1. Výkon spojenia medzi tlačiarňou a smerovačom bezdrôtovej siete: (Connection Performance between the Printer and the Wireless Router:)

  Výsledok merania výkonu pripojenia medzi tlačiarňou a bezdrôtovým smerovačom vyjadruje príslušná značka.

  : dobrý výkon spojenia

  : nestabilný výkon spojenia

  : nedá sa pripojiť

  : meranie je zrušené alebo nemožno merať

 2. Opätovné meranie (Remeasurement)

  Výkon pripojenia sa zmeria znova.

Poznámka

 • Ak sa v časti Celkový výkon siete: (Overall Network Performance:) zobrazí nejaké hlásenie, podľa pokynov premiestnite zariadenie a bezdrôtový smerovač, čím zlepšíte ich výkon.