preskočiť na hlavný text

Obrazovka Podrobnosti o WPA2

Poznámka

 • Pri používaní niektorých tlačiarní nie je táto obrazovka dostupná.

Zadajte nastavenia tlačiarne týkajúce sa kľúča WPA2.

Hodnota zobrazená na obrazovke sa líši v závislosti od aktuálnych nastavení.

Obrázok: Obrazovka Podrobnosti o WPA2
 1. Typ overovania: (Authentication Type:)

  Slúži na zobrazenie typu overovania používaného pri overovaní klienta. Toto zariadenie podporuje spôsob overovania PSK.

 2. Typ dynamického šifrovania: (Dynamic Encryption Type:)

  Zobrazuje spôsob dynamického šifrovania.

 3. Zmeniť nastavenia... (Change Settings...)

  Slúži na zobrazenie obrazovky Kontrola typu overovania (Authentication Type Confirmation).

  Obrazovka Kontrola typu overovania