preskočiť na hlavný text

Obrazovka Kontrola typu overovania

Poznámka

  • Pri používaní niektorých tlačiarní nie je táto obrazovka dostupná.

Zobrazí sa typ overovania používaného pri overovaní klienta.

Obrázok: obrazovka Kontrola typu overovania
  1. Typ overovania (Authentication Type)

    Zobrazí sa typ overovania používaného pri overovaní klienta.

    PSK

    Toto zariadenie podporuje spôsob overovania PSK.

    Tento typ overovania PSK používa prístupovú frázu.