NW034W

Obrazovka Nastavenie siete pre zásuvku na kartu

Poznámka
 • Pri používaní niektorých tlačiarní nie je táto obrazovka dostupná.

Na tejto obrazovke môžete zobraziť nastavenia zásuvky na kartuzásuvku na kartu v sieti pripojiť ako sieťovú jednotku počítača.

Zobrazí sa po kliknutí na položku Nastavenie (Setup) na obrazovke Údržba (Maintenance).

Obrazovka Nastavenie siete pre zásuvku na kartu (Network Setup of the Card Slot) (obrazovka nastavenia)

Obrazovka Nastavenie siete pre zásuvku na kartu (Network Setup of the Card Slot) (obrazovka zlyhania nastavenia)

Poznámka
 • Po zavedení nastavení siete LAN môžete sieťové nastavenia tlačiarne zmeniť pomocou aplikácie IJ Network Tool prostredníctvom rozhrania USB. Ak chcete pomocou aplikácie IJ Network Tool zmeniť sieťové nastavenia, najprv aktivujte nastavenia siete LAN.

Obrazovka Nastavenie siete pre zásuvku na kartu (Network Setup of the Card Slot) (obrazovka nastavenia)

Obrázok: obrazovka Network Setup of the Card Slot
 1. Jednotka: (Drive:)

  Vyberte písmeno jednotky, ktoré chcete priradiť sieťovej jednotke.

 2. Aktualizovať (Update)

  Slúži na opätovné načítanie písmen jednotiek, ktoré nie sú priradené v okne Počítač (Computer) (alebo Tento počítač (My Computer) v systéme Windows XP), a ich zobrazenie v zozname Jednotka: (Drive:).

Obrazovka Nastavenie siete pre zásuvku na kartu (Network Setup of the Card Slot) (obrazovka zlyhania nastavenia)

Zobrazí sa po zlyhaní sieťového nastavenia zásuvky na kartu.

Obrázok: obrazovka Network Setup of the Card Slot
 1. Preskočiť (Skip)

  Slúži na dokončenie nastavenia bez pripojenia sieťovej jednotky k zásuvke na kartu.

 2. Znova (Retry)

  Slúži na návrat na obrazovku Nastavenie siete pre zásuvku na kartu (Network Setup of the Card Slot) a opätovné vykonanie pripojenia sieťovej jednotky.

 3. Zrušiť (Cancel)

  Slúži na zrušenie nastavenia zásuvky na kartu. Ak sa aplikácia IJ Network Tool spúšťa prostredníctvom siete LAN, tlačidlo Zrušiť (Cancel) je sivé a nemožno naň kliknúť.

Na začiatok strany