MG051W
My Image Garden

Skenovanie fotografií a dokumentov

Pomocou aplikácie My Image Garden môžete jednoducho skenovať fotografie, dokumenty a ďalšie položky.

Jednoduché skenovanie pomocou funkcie automatického skenovania

Skenovanie fotografií

Skenovanie dokumentov

Skenovanie pomocou obľúbených nastavení

Orezanie naskenovaných snímok

Poznámka
  • Kliknutím na možnosť Spojiť (Stitch) v zobrazení Skenovať (Scan) môžete naskenovať ľavú a pravú polovicu položky väčšej ako ploché predlohové sklo a skombinovať naskenované snímky znova do jednej snímky. Podrobné informácie nájdete v časti „Skenovanie položiek väčších ako ploché predlohové sklo (Spojenie obrázkov)“ pre svoj model, ktorú zobrazíte z domovskej obrazovky dokumentu Príručka online.

  • Kliknutím na položku ScanGear v zobrazení Skenovať (Scan) môžete spustiť program ScanGear (ovládač skenera) a skenovať s nastavením výstupnej veľkosti, korekcií snímky a ďalšími nastaveniami. Podrobné informácie nájdete v časti „Skenovanie s rozšírenými nastaveniami pomocou programu ScanGear (ovládača skenera)“ pre svoj model, ktorú zobrazíte z domovskej obrazovky dokumentu Príručka online.

Na začiatok strany