preskočiť na hlavný text

Výsledky tlače nie sú uspokojivé

Ak výsledky tlače nie sú uspokojivé z dôvodu bielych pruhov, nezarovnaných čiar alebo nerovnomerných farieb, skontrolujte najprv nastavenia papiera a kvality tlače.

 1. Kontrola č. 1 Zhodujú sa nastavenia veľkosti strany a typu média s veľkosťou a typom vloženého papiera?

  Pokiaľ sú tieto nastavenia nesprávne, nemožno dosiahnuť správny výsledok tlače.

  Pri tlači fotografie alebo ilustrácie môže nesprávne nastavenie typu papiera znížiť kvalitu vytlačených farieb.

  Pri tlači s nesprávnym nastavením typu papiera sa môže vytlačený povrch taktiež poškriabať.

  Pri tlači bez okrajov môže v závislosti od kombinácie nastaveného typu papiera a vloženého papiera dôjsť k nerovnomernému rozloženiu farieb.

  Spôsob kontroly nastavení papiera a kvality tlače sa líši v závislosti od účelu použitia tlačiarne.

  Tlač zo zariadenia kompatibilného so štandardom PictBridge (bezdrôtová sieť LAN)

  Skontrolujte pomocou zariadenia kompatibilného so štandardom PictBridge (bezdrôtová sieť LAN).

  Informácie o nastaveniach tlače PictBridge (bezdrôtová sieť LAN)

  Tlač z počítača

  Skontrolujte pomocou ovládača tlačiarne.

  Tlač s jednoduchým nastavením

 2. Kontrola č. 2 Podľa tabuľky uvedenej pri kontrole č. 1 skontrolujte, či je vybratá vhodná kvalita tlače.

  Vyberte možnosť kvality tlače, ktorá vyhovuje papieru, a obrázok, ktorý chcete vytlačiť. Ak zbadáte rozmazanie alebo nerovnomerné rozloženie farieb, nastavte vyššiu kvalitu tlače a tlač zopakujte.

  Poznámka

  • Toto nastavenie nemôžete vykonať pomocou zariadenia kompatibilného so štandardom PictBridge (bezdrôtová sieť LAN).

 3. Kontrola č. 3 Ak problém pretrváva, môžu existovať ďalšie príčiny.

  Pozrite si aj nasledujúce časti:

  Nedá sa tlačiť do konca tlačovej úlohy

  Žiadne výsledky tlače/tlač je rozmazaná/farby sú skreslené/biele pruhy

  Čiary nie sú zarovnané

  Čiara sa nevytlačí alebo sa vytlačí len čiastočne

  Obrázok sa nevytlačí alebo sa vytlačí len čiastočne

  Vytlačený papier sa zvlnil alebo obsahuje atramentové škvrny

  Na papieri sú šmuhy/Vytlačený povrch je poškriabaný

  Na rube papiera sú šmuhy

  Po stranách výtlačku sú vytlačené zvislé čiary

  Farby nie sú rovnomerné alebo majú pruhy