preskočiť na hlavný text

Tlačiarne zistené počas nastavovania majú rovnaký názov

Po zistení tlačiarne počas nastavovania sa na obrazovke s výsledkami zisťovania môže zobraziť viacero tlačiarní s rovnakým názvom.

Požadovanú tlačiareň vyberte tak, že adresu MAC nastavenú pre tlačiareň porovnáte s adresou MAC zobrazenou na obrazovke s výsledkami zisťovania.

Ak chcete skontrolovať adresu MAC tlačiarne, vytlačte informácie o sieťovom nastavení.

Tlač informácií o sieťovom nastavení