preskočiť na hlavný text

Užitočné informácie o atramente

Na aké rôzne účely okrem tlače sa atrament používa?

Atrament sa môže používať na iné účely než tlač.

Tlačiareň Canon pri prvom použití po nainštalovaní dodaných kaziet s atramentom spotrebuje menšie množstvo atramentu, aby sa naplnením dýz tlačovej hlavy atramentom povolila tlač. Z tohto dôvodu je počet hárkov, ktoré možno vytlačiť prostredníctvom prvých kaziet s atramentom, nižší ako v prípade použitia nasledujúcich kaziet s atramentom.

Náklady na tlač uvedené v brožúre alebo na webových stránkach vychádzajú z údajov o spotrebe pri použití nasledujúcej kazety s atramentom, nie prvej kazety s atramentom.

Atrament sa niekedy používa na zachovanie optimálnej kvality tlače.

Tlačiareň Canon podľa svojho stavu automaticky vykonáva čistenie na udržanie výkonnosti. Pri čistení tlačiarne sa spotrebuje menšie množstvo atramentu. V tomto prípade sa pravdepodobne spotrebuje atrament každej farby.

[Funkcia čistenia]

Funkcia čistenia umožňuje tlačiarni odsať vzduchové bubliny alebo atrament z dýz, čím sa zabráni zníženiu kvality tlače alebo upchatiu dýz.

Používa sa pri čiernobielej tlači farebný atrament?

V závislosti od typu papiera určeného na tlač alebo nastavení ovládača tlačiarne sa pri čiernobielej tlači môže spotrebúvať aj iný ako čierny atrament. Farebný atrament sa teda spotrebúva aj vtedy, keď tlačíte čiernobielo.

Prečo má tlačiareň dve kazety s čiernym atramentom?

tlačiarni sa nachádzajú dva druhy čierneho atramentu: farbiaci atrament (BK) a pigmentový atrament (PGBK).

Farbiaci atrament sa používa najmä na tlač fotografií, obrázkov a pod. a pigmentový atrament na tlač textových dokumentov. Používajú sa na iné účely, takže ak sa niektorý z nich minie, nebude sa namiesto neho používať druhý. Ak sa niektorý z nich minie, musíte vymeniť kazetu s atramentom.

Tieto dva druhy atramentu sa používajú automaticky podľa typu papiera určeného na tlač alebo nastavení ovládača tlačiarne. Účel použitia týchto druhov atramentu nemôžete zmeniť sami.

Indikátor atramentu signalizuje nízku hladinu atramentu.

Vnútro kazety s atramentom pozostáva z nádobky na uchovávanie atramentu (A) a špongie s absorbovaným atramentom (B).

Po minutí atramentu (A) začne indikátor atramentu pomaly blikať, čím signalizuje nízku hladinu atramentu.

Po minutí atramentu (B) začne indikátor atramentu blikať rýchlo, čím signalizuje potrebu výmeny kazety s atramentom za novú.