preskočiť na hlavný text

Upozornenie týkajúce sa zástrčky a napájacieho kábla

Raz za mesiac odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky a skontrolujte, či na zástrčke alebo napájacom kábli nevidno niektorý z nezvyčajných znakov opísaných nižšie:

  • Horúca zástrčka alebo napájací kábel,
  • Zhrdzavená zástrčka alebo napájací kábel,
  • Ohnutá zástrčka alebo napájací kábel,
  • Opotrebovaná zástrčka alebo napájací kábel,
  • Rozdvojená zástrčka alebo napájací kábel.

Upozornenie

  • Ak na zástrčke alebo napájacom kábli zbadáte niektorý z nezvyčajných znakov opísaných vyššie, odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisného zástupcu. Používanie tlačiarne v nezvyčajnom stave uvedenom vyššie môže mať za následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom.