preskočiť na hlavný text

Pohľad zozadu

(1) port USB
Zasuňte sem kábel USB, ktorým sa tlačiareň pripája k počítaču.
(2) priestor na skladovanie zásobníka diskov

Môžete doň uložiť zásobník diskov dodaný s tlačiarňou.

(3) konektor napájacieho kábla
Zasuňte sem dodaný napájací kábel.

Dôležité

  • Nedotýkajte sa kovového krytu.
  • Počas tlače nepripájajte ani neodpájajte kábel USB.