preskočiť na hlavný text

Vybratie disku podporujúceho tlač

 1. Vytiahnite zásobník diskov.

 2. Zatvorte vodiacu lištu zásobníka diskov.

  Dôležité

  • Ak je vodiaca lišta zásobníka diskov otvorená, nemožno tlačiť na papier, pretože sa nebude správne podávať. Skontrolujte, či je vodiaca lišta zásobníka diskov zatvorená.
 3. Zo zásobníka diskov vyberte disk podporujúci tlač.

  Dôležité

  • Pri vyberaní disku zo zásobníka diskov sa nedotýkajte povrchu určeného na tlač.

  Poznámka

  • Pred vybratím disku nechajte povrch určený na tlač dostatočne uschnúť. Ak je potlačený aj zásobník diskov alebo priesvitné plochy na vnútornom alebo vonkajšom okraji disku podporujúceho tlač, po uschnutí povrchu určeného na tlač ich utrite.

Skladovanie zásobníka diskov

Ak zásobník diskov nepoužívate, zaveste ho na háčiky na zadnej strane tlačiarne.

Podľa obrázka ho zaveste tak, aby strana vkladania disku smerovala dovnútra.

Dôležité

 • Ak sa zásobník diskov ohne, môže sa stať nepoužiteľným. Skladujte ho na zadnej strane tlačiarne.
 • Pri skladovaní zásobníka diskov dávajte pozor, aby ste neohli ani neodlúpili priehľadnú fóliu na jeho vstupnom okraji.