UF002W

Funkcia integrácie s ukladacími službami online

Zariadenie možno integrovať s ukladacími službami online, napríklad Evernote.

Integrácia so službou online na zapisovanie poznámok Evernote

Ak je v počítači nainštalovaná klientska aplikácia služby Evernote, môžete do aplikácie importovať naskenované obrázky a odovzdávať ich na server služby Evernote.

Odovzdané obrázky možno prehľadávať z iných počítačov, telefónov smartphone a pod.

Ak chcete službu Evernote používať, musíte si vytvoriť konto. Informácie o vytvorení konta nájdete na stránke „VYTVORENIE KONTA“ služby Evernote.

Dôležité
  • Funkcie služby Evernote sa môžu zmeniť alebo prestať poskytovať bez predchádzajúceho upozornenia.

Na začiatok strany