NR040W

Pripojenie zariadenia k počítaču pomocou kábla USB

Prepojte zariadenie a počítač pomocou kábla USB podľa nasledujúceho obrázka. Port USB sa nachádza na zadnej strane zariadenia.

Na začiatok strany