S105

Nevhodné typy médií

Nepoužívajte nasledujúce typy papiera. Používanie týchto typov papiera môže spôsobiť nielen nedostatočnú kvalitu tlače, ale aj zaseknutie papiera alebo poruchu zariadenia.

 Poskladaný, zvlnený alebo pokrčený papier,

 Vlhký papier,

 Príliš tenký papier (s hmotnosťou do 64 g /m2 (17 lb)),

 Príliš hrubý papier (s hmotnosťou viac ako 105 g /m2 (28 lb) okrem originálneho papiera od spoločnosti Canon),

 Papier tenší ako pohľadnica vrátane obyčajného papiera alebo poznámkového papiera orezaného na malú veľkosť (pri tlači na papier menšej veľkosti ako A5),

 Obrázkové pohľadnice,

 Pohľadnice s prilepenými fotografiami alebo nálepkami,

 Obálky s dvojitými chlopňami,

 Obálky s reliéfnym alebo upraveným povrchom,

 Obálky, ktorých lepiace chlopne sú už navlhčené a lepivé.

 Akýkoľvek typ papiera s otvormi,

 Papier, ktorý nie je obdĺžnikového tvaru,

 Papier spojený svorkami alebo lepidlom,

 Papier s lepivými látkami,

 Papier zdobený leskom atď.

Na začiatok strany