S717

Upozornenie týkajúce sa zástrčky a napájacieho kábla

Raz za mesiac skontrolujte zástrčku napájacieho kábla aj samotný napájací kábel, či na nich nebadať niektorý z nezvyčajných znakov opísaných nižšie.

 Horúca zástrčka alebo napájací kábel,

 Zhrdzavená zástrčka alebo napájací kábel,

 Ohnutá zástrčka alebo napájací kábel,

 Opotrebovaná zástrčka alebo napájací kábel,

 Rozdvojená zástrčka alebo napájací kábel.

 Upozornenie

 Ak na zástrčke alebo napájacom kábli zbadáte niektorý z nezvyčajných znakov opísaných vyššie, odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisného zástupcu. Používanie zariadenia v nezvyčajnom stave uvedenom vyššie môže mať za následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

Poznámka k odpojeniu napájacieho kábla

Na začiatok strany