preskočiť na hlavný text

Tlač z mobilného telefónu prostredníctvom komunikácie Bluetooth

Táto časť opisuje postup pri tlači fotografií z mobilného telefónu prostredníctvom komunikácie Bluetooth pomocou voliteľnej jednotky Bluetooth BU-30.

Pri tlači z mobilného telefónu prostredníctvom komunikácie Bluetooth si pozrite aj príručku k mobilnému telefónu.

Postup pri tlači z počítača prostredníctvom komunikácie Bluetooth nájdete v časti Komunikácia Bluetooth.

Poznámka

 • Fotografie možno tlačiť z mobilných telefónov podporujúcich profil OPP (Object Push Profile) alebo BIP (Basic Imaging Profile).

  V závislosti od mobilného telefónu nemusí byť tlač možná, aj keď mobilný telefón podporuje vyššie uvedené profily. Informácie o profiloch, ktoré mobilný telefón podporuje, nájdete v príručke k mobilnému telefónu.

 1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

 2. Vložte papier.

 3. Pripojte voliteľnú jednotku Bluetooth BU-30.

 4. Zadajte nastavenie veľkosti strany a typu média a ďalšie nastavenia.

  1. Stlačte tlačidlo Nastavenie (Setup).

   Zobrazí sa obrazovka Ponuka nastavenia (Setup menu).

  2. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Nastav. zariadenia (Device settings) a stlačte tlačidlo OK.

  3. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Nastav. mobil. telef. (Mob. phone settings) a stlačte tlačidlo OK.

   Podrobné informácie o nastavení tlače:

   Nastav. mobil. telef.

 5. Spustite tlač z mobilného telefónu.

  • Ako názov zariadenia vyberte predvolenú hodnotu „Canon XXX series-1“ (kde „XXX“ je názov zariadenia).

  • Ak je potrebné zadať prístupový kľúč, zadajte predvolenú hodnotu „0000“.

   Názov zariadenia, prístupový kľúč a ďalšie nastavenia môžete zmeniť na obrazovke Nastav. Bluetooth (Bluetooth settings).

   Nastavenie tlače prostredníctvom komunikácie Bluetooth

  Poznámka

  • V závislosti od nižšie uvedených podmienok je komunikácia možná v dosahu približne 10 m/33 stôp. Rýchlosť tlače sa môže líšiť v závislosti od nasledujúcich podmienok:

   -Prítomnosť prekážok medzi komunikačnými zariadeniami a rádiové podmienky.

   -Prítomnosť magnetického poľa, statickej elektriny alebo elektromagnetickej interferencie.

   -Citlivosť prijímača a výkon antény komunikačného zariadenia.

  • Videosúbory nemožno tlačiť.

  • V závislosti od mobilného telefónu sa údaje uložené na pamäťovej karte nemusia vytlačiť.

  • Údaje, ktoré možno prenášať

   • Nastavenia zabezpečenia v mobilnom telefóne nedovoľujú tlač prevzatého obsahu ani fotografií prevzatých z adresy URL priloženej k e-mailu.

   • V závislosti od veľkosti fotografie môže zariadeniu určitý čas trvať, kým sa po začatí bezdrôtovej komunikácie spustí tlač.

   • Kvalita a orientácia tlače (na výšku alebo šírku) sa automaticky určia podľa veľkosti nasnímanej fotografie.

   • V závislosti od veľkosti fotografie nasnímanej pomocou mobilného telefónu sa pri tlači bez okrajov môžu okraje snímky odrezať. Pri tlači s okrajmi sa môže zmeniť veľkosť okrajov.

   • Ak je súbor s fotografiou väčší ako 1,8 MB, nemusí sa dať odoslať.