preskočiť na hlavný text

Tlač pomocou režimu prístupového bodu

Keď zariadenie prejde do režimu prístupového bodu, môžete z externých zariadení, napríklad počítača alebo smartfónu, tlačiť bez použitia prístupového bodu.

Dôležité

 1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

 2. Stlačte tlačidlo Nastavenie (Setup).

  Zobrazí sa obrazovka Ponuka nastavenia (Setup menu).

 3. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Režim prístup. bodu (Access point mode) a potom stlačte tlačidlo OK.

  Zariadenie prejde do režimu prístupového bodu.

  Poznámka

  • Ak zariadenie príjme fax v režime prístupového bodu, po určitom čase zariadenie režim prístupového bodu automaticky zruší. Zariadenie sa potom prepne na režim faxu.

   Ak chcete pokračovať v tlači v režime prístupového bodu, v zariadení znova nastavte režim prístupového bodu.

 4. Prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN pripojte k zariadeniu externé zariadenie, napríklad počítač alebo smartfón.

  V externom zariadení vykonajte nastavenia bezdrôtovej siete LAN a ako cieľ priraďte názov prístupového bodu zadaný pre zariadenie.

  Poznámka

  • Podrobné informácie o vykonaní nastavení bezdrôtovej siete LAN v externom zariadení nájdete v príručke príslušného zariadenia.

  • Kým je zariadenie v režime prístupového bodu, stlačením tlačidla OK potvrdíte názov prístupového bodu aj podrobné informácie o nastavení zabezpečenia.

   Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte požadovanú položku nastavenia, ktorú chcete zobraziť, a znova stlačte tlačidlo OK.

   • Ak je vybratá položka SSID:

    Zobrazí sa príslušný názov prístupového bodu zariadenia.

    Keď zariadenie zadáte ako cieľ bezdrôtového pripojenia k externému zariadeniu, priraďte názov prístupového bodu zadaný pre zariadenie.

   • Ak je vybratá položka Protokol zabezpeč. (Security protocol):

    Zobrazia sa podrobnosti o položke nastavenia zariadenia.

    Ak je prístupová fráza WPA2-PSK (AES) platná, na pripojenie externého zariadenia k zariadeniu prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN sa vyžaduje zadanie prístupovej frázy. Zadajte prístupovú frázu nastavenú pre zariadenie.

 5. Vložte papier do zariadenia.

 6. Spustite tlač z externého zariadenia, napríklad počítača alebo smartfónu.

  Vykonajte tlač z externého zariadenia a ako používanú tlačiareň zadajte multifunkčné zariadenie.

  Poznámka

  • Podrobné informácie o tlači z externého zariadenia, napríklad počítača alebo smartfónu, prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN nájdete v príručke príslušného zariadenia alebo aplikácie.

  • Môžete tiež tlačiť prostredníctvom aplikácie PIXMA Printing Solutions.

 7. Po dokončení tlače stlačte tlačidlo Stop.

  V zariadení sa ukončí režim prístupového bodu.