preskočiť na hlavný text

Tlač pomocou iných zariadení kompatibilných s komunikáciou Bluetooth ako počítač

Prostredníctvom displeja LCD tlačiarne môžete vybrať nastavenia tlače pomocou iných zariadení kompatibilných s komunikáciou Bluetooth než pomocou počítača.

Pri tlači pomocou niektorého z týchto zariadení si pozrite aj príručku príslušného zariadenia.

Ak chcete tlačiť z počítača, pozrite si časť Tlač pomocou počítača.

Poznámka

 • Fotografie možno tlačiť z mobilných telefónov, zariadení PDA a digitálnych fotoaparátov podporujúcich profil OPP (Object Push Profile) alebo BIP (Basic Imaging Profile).

  V závislosti od zariadenia nemusí byť tlač možná, aj keď príslušné zariadenie podporuje profily uvedené vyššie. Podrobné informácie o profiloch nájdete v príručke zariadenia.

 1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.

 2. Pripojte jednotku Bluetooth.

 3. Vložte papier.

 4. Na displeji LCD tlačiarne zobrazte obrazovku nastavenia.

  Zobrazte obrazovku Nastav. mobil. telef. (Mob. phone settings).

  Obrázok: displej LCD
 5. Zadajte typ média a veľkosť papiera.

  Nastav. mobil. telef.

 6. Spustite tlač zo zariadenia kompatibilného s komunikáciou Bluetooth.

  Pri výbere názvu zariadenia vyberte počiatočnú hodnotu tlačiarne „Canon MX530 series-1“.

  Ak je potrebné zadať prístupový kľúč, zadajte počiatočnú hodnotu „0000“.

  Názov zariadenia tlačiarne alebo prístupový kľúč môžete zmeniť na obrazovke Nastav. Bluetooth (Bluetooth settings) na displeji LCD.

  Nastavenie tlače prostredníctvom komunikácie Bluetooth