preskočiť na hlavný text

Čistenie tlačovej hlavy

Ak na vytlačenej vzorke na kontrolu dýz chýbajú čiary alebo ak obsahuje vodorovné biele pruhy, vyčistite tlačovú hlavu. Vyčistením tlačovej hlavy odstránite upchatie dýz a obnovíte stav tlačovej hlavy. Pri čistení tlačovej hlavy sa míňa atrament, preto tlačovú hlavu čistite iba v prípade potreby.

 1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

 2. Vyčistite tlačovú hlavu.

  1. Stlačte tlačidlo Nastavenie (Setup).

   Zobrazí sa obrazovka Ponuka nastavenia (Setup menu).

  2. Pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava vyberte položku Údržba (Maintenance) a stlačte tlačidlo OK.

  3. Pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava vyberte položku Čistenie (Cleaning) a stlačte tlačidlo OK.

   Obrázok: displej LCD

   Zariadenie začne čistiť tlačovú hlavu.

   Kým zariadenie neskončí čistenie tlačovej hlavy, nevykonávajte iné činnosti. Potrvá to približne 1 až 2 minúty.

 3. Skontrolujte stav tlačovej hlavy.

  Ak chcete skontrolovať stav tlačovej hlavy, vytlačte vzorku na kontrolu dýz.

Poznámka