preskočiť na hlavný text

Tlač vzorky na kontrolu dýz

Vytlačením vzorky na kontrolu dýz zistíte, či sa z dýzy tlačovej hlavy správne vystrekuje atrament.

Poznámka

 • Ak je v kazete nedostatok atramentu, vzorka na kontrolu dýz sa nevytlačí správne. Vymeňte kazetu FINE, v ktorej je nedostatok atramentu.

Musíte si pripraviť: hárok obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter

 1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

 2. Do predného zásobníka vložte obyčajný papier veľkosti A4 alebo Letter.

 3. Otvorte vysúvaciu časť výstupného zásobníka, otvorte výstupný zásobník papiera a predĺžte podperu výstupného zásobníka.

 4. Vytlačte vzorku na kontrolu dýz.

  1. Stlačte tlačidlo Nastavenie (Setup).

   Zobrazí sa obrazovka Ponuka nastavenia (Setup menu).

  2. Pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava vyberte položku Údržba (Maintenance) a stlačte tlačidlo OK.

  3. Pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava vyberte položku Kontrola dýz (Nozzle check) a stlačte tlačidlo OK.

   Obrázok: displej LCD

   Vytlačí sa vzorka na kontrolu dýz.

 5. Prezrite vzorku na kontrolu dýz.