preskočiť na hlavný text

Prezeranie vzorky na kontrolu dýz

Prezrite si vzorku na kontrolu dýz a v prípade potreby vyčistite tlačovú hlavu.

 1. Skontrolujte, či na vzorke (A) nechýbajú čiary alebo či vzorka (B) neobsahuje vodorovné biele pruhy.

  • (C) Počet doteraz vytlačených hárkov

  Ak na vzorke (A) chýbajú čiary:

  Vyžaduje sa čistenie tlačovej hlavy.

  • (D) Správne
  • (E) Nesprávne (chýbajú čiary)

  Ak vzorka (B) obsahuje vodorovné biele pruhy:

  Vyžaduje sa čistenie tlačovej hlavy.

  • (F) Správne
  • (G) Nesprávne (obsahuje vodorovné biele pruhy)

Poznámka

 • Celkový počet doteraz vytlačených hárkov sa na výtlačku vzorky na kontrolu dýz zobrazuje v násobkoch 50 hárkov.