preskočiť na hlavný text

Umiestňovanie originálov na ploché predlohové sklo

 1. Umiestnite originál na ploché predlohové sklo.

  1. Otvorte kryt dokumentov.

   Dôležité

   • Pri otváraní alebo zatváraní krytu dokumentov sa nedotýkajte tlačidiel a displeja LCD na ovládacom paneli. Mohlo by dôjsť k neočakávanej operácii.
  2. Na ploché predlohové sklo umiestňujte originály tak, aby STRANA URČENÁ NA SKENOVANIE SMEROVALA NADOL.

  Dôležité

  • Pri umiestňovaní originálu na ploché predlohové sklo dodržiavajte nasledujúce pokyny.

   • Na ploché predlohové sklo neumiestňujte predmety s hmotnosťou 2,0 kg (4,4 lb) alebo vyššou.
   • Na ploché predlohové sklo netlačte silou, napríklad pri tlačení na originál, ktorá zodpovedá hmotnosti 2,0 kg (4,4 lb) alebo vyššej.

   Nedodržaním pokynov uvedených vyššie môžete spôsobiť poruchu skenera alebo prasknutie plochého predlohového skla.

 2. Opatrne zatvorte kryt dokumentov.

Dôležité

 • Po umiestnení originálu na ploché predlohové sklo a pred začatím kopírovania, faxovania alebo skenovania zatvorte kryt dokumentov.