preskočiť na hlavný text

Originály, ktoré možno použiť

ploché predlohové sklo

Položka Podrobné informácie
Typy originálov

- Textový dokument, časopis alebo noviny

- Vytlačená fotografia, pohľadnica, vizitka alebo disk (BD, DVD, CD a pod.)

- Dokumenty, ktoré nemožno vkladať do podávača APD

Veľkosť (šírka x výška) Max. 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 palca)
Množstvo 1 hárok alebo viacero hárkov*
Hrúbka Max. 10 mm (0,39 palca)

* V závislosti od vybratej funkcie možno na ploché predlohové sklo umiestniť dva alebo viac originálov.

podávač APD

Položka Podrobné informácie
Typy originálov Viacstranové dokumenty z obyčajného papiera rovnakej veľkosti, hrúbky a hmotnosti.
Veľkosť (šírka x výška)

- Max. 216 x 356 mm (8,5 x 14,0 palca)

- Min. 148 x 148 mm (5,8 x 5,8 palca)

Iba dokumenty veľkosti A4 alebo Letter určené na obojstranné kopírovanie, kopírovanie dvoch strán na jednu stranu a kopírovanie štyroch strán na jednu stranu

Množstvo

- Veľkosť A4 alebo Letter: max. 30 hárkov (papier s hmotnosťou 75 g /m2 (20 lb)), max. výška 3 mm (0,12 palca)

- Veľkosť Legal: max. 5 hárkov (papier s hmotnosťou 75 g /m2 (20 lb)), max. výška 0,5 mm (0,02 palca)

- Iné veľkosti: 1 hárok

Hrúbka 0,06 až 0,13 mm (0,002 až 0,005 palca)
Hmotnosť 50 až 90 g /m2 (13 až 24 lb)

Poznámka

 • Pred vložením na ploché predlohové sklo alebo do podávača APD skontrolujte, či sú tekutiny ako lepidlo, atrament, korekčná tekutina a iné podobné látky na dokumente úplne suché.

  Zlepené dokumenty však do podávača APD nevkladajte ani v prípade, že je lepidlo suché. Mohlo by to spôsobiť zaseknutie papiera.

 • Pred vložením odstráňte z dokumentu všetky spinky, sponky a podobné predmety.
 • Dokumenty veľkosti Legal vkladajte do podávača APD.
 • Do podávača APD nevkladajte nasledujúce typy dokumentov. Zasekli by sa v zariadení.

  • Pokrčený alebo zhúžvaný papier,
  • Zvlnený papier,
  • Natrhnutý papier,
  • Papier s otvormi,
  • Zlepený papier,
  • Papier s nálepkami,
  • Kopírovací papier alebo papier s kopírovacou zadnou časťou,
  • Papier s upraveným povrchom,
  • Prieklepový alebo tenký papier,
  • Fotografický alebo hrubý papier.