preskočiť na hlavný text

Poloha na umiestnenie originálov

Zariadenie podporuje dve polohy na umiestnenie originálov: na ploché predlohové sklo a do podávača APD (automatický podávač dokumentov).

Polohu na umiestnenie originálu vyberte podľa veľkosti, typu alebo účelu použitia.

Umiestňovanie dokumentov, fotografií alebo kníh na ploché predlohové sklo

Vkladanie dokumentov pozostávajúcich minimálne z dvoch hárkov rovnakej veľkosti a hrúbky do podávača APD

Do podávača APD môžete tiež vložiť jeden hárok dokumentu.

Poznámka

  • Ak chcete naskenovať originál v optimálnej kvalite, umiestnite ho na ploché predlohové sklo.