NR043W

Pripojenie k inému počítaču pomocou siete LAN/Zmena spôsobu pripojenia z USB na LAN

Ak chcete pridať počítač pripájajúci sa k tlačiarni pomocou siete LAN alebo zmeniť spôsob pripojenia medzi tlačiarňou a počítačom z USB na LAN, spustite inštaláciu pomocou Inštalačného disku.

Pripojenie k inému počítaču pomocou siete LAN

Ak chcete pridať počítač pripájajúci sa k tlačiarni pomocou siete LAN, vložte Inštalačný disk do počítača, ktorý chcete pripojiť pomocou siete LAN, a určte sieťové nastavenie.

Zmena spôsobu pripojenia z USB na LAN

Ak chcete zmeniť spôsob pripojenia medzi tlačiarňou a počítačom z USB na LAN, spustite inštaláciu pomocou Inštalačného disku.

Pri zmene spôsobu pripojenia vložte Inštalačný disk do počítača, ktorý chcete pripojiť pomocou siete LAN, a výberom položky Zmeniť spôsob pripojenia (Change Connection Method) spustite inštaláciu.

Na začiatok strany