FA026W

Odstránenie uložených informácií

Ak chcete odstrániť uložené informácie týkajúce sa kódovanej rýchlej voľby a skupinovej voľby, riaďte sa nasledujúcim postupom.

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Stlačte tlačidlo FAXOVAŤ (FAX).

  Zobrazí sa pohotovostná obrazovka faxovania.

 3. Stlačte ľavé tlačidlo Funkcia (Function).

  Zobrazí sa obrazovka ponuky faxovania.

 4. Vyberte položku Registrácia telefónneho čísla (TEL number registration) a stlačte tlačidlo OK.

 5. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte ponuku uloženia, ktorú chcete odstrániť, a stlačte tlačidlo OK.

 6. Pomocou tlačidiel NAHORNADOLDOĽAVADOPRAVA alebo číselných tlačidiel vyberte kód kódovanej rýchlej voľby alebo skupinovej voľby, ktorý chcete odstrániť, a stlačte tlačidlo OK.

 7. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte možnosť Odstrániť (Delete) a potom stlačte tlačidlo OK.

 8. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte možnosť Áno (Yes) a potom stlačte tlačidlo OK.

Na začiatok strany