FA025W

Zmena uložených informácií

Ak chcete zmeniť uložené informácie týkajúce sa kódovanej rýchlej voľby a skupinovej voľby, riaďte sa nasledujúcim postupom.

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Stlačte tlačidlo FAXOVAŤ (FAX).

  Zobrazí sa pohotovostná obrazovka faxovania.

 3. Stlačte ľavé tlačidlo Funkcia (Function).

  Zobrazí sa obrazovka ponuky faxovania.

 4. Vyberte položku Registrácia telefónneho čísla (TEL number registration) a stlačte tlačidlo OK.

 5. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte ponuku uloženia, ktorú chcete zmeniť, a stlačte tlačidlo OK.

 6. Pomocou tlačidiel NAHORNADOLDOĽAVADOPRAVA alebo číselných tlačidiel vyberte kód kódovanej rýchlej voľby alebo skupinovej voľby, ktorý chcete zmeniť, a stlačte tlačidlo OK.

 7. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte možnosť Upraviť (Edit) a potom stlačte tlačidlo OK.

  • Zmena kódu kódovanej rýchlej voľby:

   Zobrazí sa obrazovka na zmenu mena a faxového alebo telefónneho čísla prijímateľa.

  • Zmena kódu kódovanej rýchlej voľby uloženého pod kódom skupinovej voľby:

   Zobrazí sa obrazovka na zmenu názvu a členov skupiny.

 8. Zmeňte uložené informácie.

  • Zmena kódu kódovanej rýchlej voľby:

   Ak chcete zmeniť meno príjemcu, presuňte kurzor na položku Meno (Name) a potom zmeňte meno príjemcu. Po stlačení tlačidla OK sa kurzor presunie na položku Telefónne číslo (TEL no.). Ak chcete uložiť zmenené meno príjemcu, znova stlačte tlačidlo OK.

   Ak chcete zmeniť faxové alebo telefónne číslo, presuňte kurzor na položku Telefónne číslo (TEL no.) a potom zmeňte faxové alebo telefónne číslo. Po stlačení tlačidla OK sa zmenené číslo uloží.

  • Zmena kódu skupinovej voľby:

   Ak chcete zmeniť názov skupiny, presuňte kurzor na položku Názov skupiny (Group name) a potom zmeňte názov skupiny. Po stlačení tlačidla OK sa kurzor presunie na položku Člen (Member). Ak chcete uložiť zmenený názov skupiny, znova stlačte tlačidlo OK.

   Ak chcete pridať člena do skupiny alebo odstrániť člena zo skupiny, presuňte kurzor na položku Člen (Member) a potom pridajte alebo odstráňte člena. Po stlačení tlačidla OK sa zmenená skupina uloží.

Na začiatok strany