Skenovanie z počítača

Skenovanie pomocou aplikácie IJ Scan Utility

Skenovanie pomocou používaného aplikačného softvéru (ScanGear)

Užitočné informácie o skenovaní

Ponuka a obrazovka nastavení aplikácie IJ Network Scanner Selector EX

Ďalšie skenovacie postupy

Umiestnenie položiek (pri skenovaní z počítača)

Na začiatok strany