Ďalšie užitočné funkcie faxovania

Používanie informačných služieb

Odosielanie a prijímanie faxov v režime ECM

Dokument uložený v pamäti zariadenia

Súhrn správ a zoznamov

Na začiatok strany