S718

Poznámka k odpojeniu napájacieho kábla

Pri odpájaní napájacieho kábla postupujte nasledujúcim spôsobom.

 Dôležité

 Po odpojení napájacieho kábla stlačte tlačidlo ZAP. (ON) a uistite sa, že zhasli všetky indikátory na ovládacom paneli. Ak napájací kábel odpojíte, skôr než zhasnú všetky indikátory na ovládacom paneli, tlačová hlava môže zaschnúť alebo sa upchať a môže sa tiež znížiť kvalita tlače.

 Po odpojení zástrčky napájacieho kábla sa vynulujú nastavenia dátumu a času a stratia sa všetky dokumenty uložené v pamäti zariadenia. Skôr ako odpojíte zástrčku napájacieho kábla, odošlite alebo vytlačte dôležité dokumenty, prípadne ich uložte na disk USB flash.

  1. Stlačením tlačidla ZAP. (ON) vypnite zariadenie.

  1. Uistite sa, že zhasli všetky indikátory na ovládacom paneli.

  1. Odpojte napájací kábel.

Technické parametre napájacieho kábla sa líšia v závislosti od krajiny alebo oblasti použitia.

Na začiatok strany