S508

Čistenie valčeka podávača papiera

Ak je valček podávača papiera znečistený alebo sa naň prilepí prach z papiera, papier sa nemusí správne podávať.

V takom prípade valček podávača papiera vyčistite. Čistením sa valček podávača papiera opotrebúva, preto ho čistite len v prípade potreby.


Musíte si pripraviť: tri hárky obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter

  1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

  1. Vyberte položku Čistenie valčeka (Roller cleaning).

(1) Stlačte tlačidlo PONUKA (MENU).

(2) Vyberte možnosť Nastavenie (Setup) a stlačte tlačidlo OK.

Displej LCD a ovládací panel

Zobrazí sa obrazovka ponuky nastavenia.

(3) Vyberte možnosť Údržba (Maintenance) a stlačte tlačidlo OK.

Zobrazí sa obrazovka Údržba (Maintenance).

(4) Vyberte možnosť Čistenie valčeka (Roller cleaning) a stlačte tlačidlo OK.

Obrázok: displej LCD

Zobrazí sa obrazovka s potvrdením.

(5) Vyberte možnosť Áno (Yes) a potom stlačte tlačidlo OK.

  1. Vyčistite valček podávača papiera bez papiera.

(1) Podľa hlásenia vyberte z predného zásobníka všetok papier.

(2) Otvorte výstupný zásobník papiera a stlačte tlačidlo OK.

Valček podávača papiera sa bude pri čistení otáčať.

  1. Vyčistite valček podávača papiera pomocou papiera.

(1) Skontrolujte, či sa valček podávača papiera prestal točiť, zatvorte výstupný zásobník papiera a potom podľa hlásenia vložte do predného zásobníka minimálne tri hárky obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter.

(2) Otvorte vysúvaciu časť výstupného zásobníka, otvorte výstupný zásobník papiera a predĺžte podperu výstupného zásobníka.

(3) Stlačte tlačidlo OK.

Zariadenie spustí čistenie. Čistenie sa dokončí po vysunutí papiera.

(4) Ak sa zobrazí hlásenie o dokončení, stlačte tlačidlo OK.

Opätovne sa zobrazí obrazovka Údržba (Maintenance).

 Poznámka

 Ak chcete získať prístup k iným dostupným funkciám, použite tlačidlá režimu alebo tlačidlo PONUKA (MENU).


Ak sa po čistení valčeka podávača papiera problém nevyrieši, obráťte sa na servisné stredisko.

Na začiatok strany