S307

Zapojenie disku USB flash

Obrazové údaje, ktoré možno tlačiť

 Zariadenie podporuje snímky zhotovené pomocou fotoaparátu kompatibilného so štandardom DCF (kompatibilného so štandardom Exif 2.2, 2.21 alebo 2.3), TIFF (kompatibilného so štandardom Exif 2.2, 2.21 alebo 2.3). Iné typy obrázkov alebo videosekvencií, napríklad komprimované obrázky RAW, nemožno tlačiť.

 Zariadenie akceptuje obrázky naskenované a uložené pomocou zariadenia, pokiaľ je položka Typ dok. (Doc.type) nastavená na hodnotu Fotografia (Photo) a položka Formát (Format) na hodnotu JPEG (prípona súboru „.jpg“).

 Poznámka

 Zariadenie obsahuje technológiu exFAT licencovanú spoločnosťou Microsoft.

Pred zapojením disku USB flash

 Ak jednotku USB flash nemožno zapojiť do portu jednotky USB flash na zariadení, pravdepodobne budete musieť použiť predlžovací kábel na jednotku USB flash. Kúpite ho v predajniach s elektronikou.

 Niektoré disky USB flash môžu mať problémy s rozpoznaním, a preto nemožno zaručiť ich správne fungovanie so zariadením.

 Možno nebudete môcť použiť disky USB flash vybavené bezpečnostnými funkciami.

  1. Do portu jednotky USB flash zapojte jednotku USB flash.

Skontrolujte správnu orientáciu jednotky USB flash a potom ju vodorovne zapojte do portu jednotky USB flash.

Na začiatok strany