S105

Nevhodné typy médií

Nepoužívajte nasledujúce typy papiera. Používanie týchto typov papiera môže spôsobiť nielen nedostatočnú kvalitu tlače, ale aj zaseknutie papiera alebo poruchu zariadenia.

 Poskladaný, zvlnený alebo pokrčený papier

 Vlhký papier

 Príliš tenký papier (s hmotnosťou do 64 g /m2 (17 lb))

 Príliš hrubý papier (s hmotnosťou viac ako 105 g /m2 (28 lb) okrem originálneho papiera od spoločnosti Canon)

 Papier tenší ako pohľadnica vrátane obyčajného papiera alebo poznámkového papiera orezaného na malú veľkosť (pri tlači na papier menšej veľkosti ako A5)

 Obrázkové pohľadnice

 Pohľadnice s prilepenými fotografiami alebo nálepkami

 Obálky s dvojitými chlopňami

 Obálky s reliéfnym alebo upraveným povrchom

 Obálky, ktorých lepiace chlopne sú už navlhčené a lepivé.

 Akýkoľvek typ papiera s otvormi

 Papier, ktorý nie je obdĺžnikového tvaru

 Papier spojený svorkami alebo lepidlom

 Papier s lepivými látkami

 Papier zdobený leskom atď.

Na začiatok strany