S712

Pohľad zozadu

(1) transportná jednotka

Otvorte ju pri odstraňovaní zaseknutého papiera.

(2) konektor napájacieho kábla

Zasuňte sem dodaný napájací kábel.

(3) konektor telefónnej linky

Pripojte sem telefónnu linku.

(4) konektor externého zariadenia

Pripojte sem externé zariadenie, napríklad telefón alebo záznamník.

(5) konektor káblovej siete LAN

Zasuňte sem kábel LAN, ktorým sa zariadenie pripája k sieti LAN.

(6) port USB

Zasuňte sem kábel USB, ktorým sa zariadenie pripája k počítaču.

 Dôležité

 Nedotýkajte sa kovového krytu.

 Kým zariadenie tlačí alebo skenuje originály pomocou počítača, neodpájajte ani znova nepripájajte kábel USB ani LAN.

Na začiatok strany