S710

Technické parametre

Všeobecné technické parametre

Rozlíšenie tlače (dpi)

4800* (horizontálne) x 1200 (vertikálne)

* Najmenší rozstup atramentových kvapiek je 1/4800 palca.

Rozhranie

port USB:

Hi-Speed USB *1

Port jednotky USB flash:

Bluetooth v2.0 (voliteľné) *2*3

Jednotka USB flash

Port siete LAN:

Káblová sieť LAN: 100BASE-TX/10BASE-T

Bezdrôtová sieť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *4

*1 Vyžaduje sa počítač, ktorý vyhovuje štandardu Hi-Speed USB. Keďže rozhranie Hi-Speed USB je plne kompatibilné s rozhraním USB 1.1, možno ho používať ako rozhranie USB 1.1.

*2 Maximálna rýchlosť: 1,44 Mb/s

*3 Pripojenie Bluetooth je určené len na tlač.

*4 Inštalácia je možná prostredníctvom nastavenia Štandardné nastavenie, WPS (Wi-Fi Protected Setup) alebo WCN (Windows Connect Now).

Šírka tlače

203,2 mm/8 palca

(pri tlači bez okrajov: 216 mm/8,5 palca)

Prevádzkové prostredie

Teplota: 5 až 35 °C (41 až 95 °F)

Vlhkosť: 10 až 90 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)

Prostredie na skladovanie

Teplota: 0 až 40 °C (32 až 104 °F)

Vlhkosť: 5 až 95 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)

Zdroj napájania

Striedavý prúd 100 – 240 V, 50/60 Hz

Príkon

Tlač (kopírovanie): približne 19 W

Pohotovostný režim (minimálne): približne 1,0 W *1*2

Vypnuté: približne 0,3 W *1

*1 Pripojenie k počítaču prostredníctvom rozhrania USB

*2 Čas čakania na pohotovostný režim nemožno zmeniť.

Vonkajšie rozmery

Približne 458 (š) x 385 (h) x 200 (v) mm

Približne 18,1 (š) x 15,2 (h) x 7,9 (v) palca

* So zasunutým predným krytom.

Hmotnosť

Približne 8,7 kg (približne 19,0 lb)

* S vloženými kazetami FINE.

Kazeta FINE značky Canon

Spolu 1792 dýz (BK 640 dýz, C/M/Y – každá 384 dýz)

Kapacita podávača APD

Veľkosť A4 alebo Letter: max. 30 hárkov (papier s hmotnosťou 75 g /m2/20 lb), max. výška 4 mm/0,16 palca

Veľkosť Legal: max. 5 hárkov (papier s hmotnosťou 75 g /m2/20 lb), max. výška 1 mm/0,04 palca

Iné veľkosti: 1 hárok

Technické parametre kopírovania

Niekoľkostranové kópie

Max. 99 strán

Úprava intenzity

9 pozícií, automatická intenzita (automatické kopírovanie)

Zmenšenie a zväčšenie

25 – 400 % (posun po 1 %)

Technické parametre skenovania

Ovládač skenera

Špecifikácia TWAIN 1.9/WIA (pre systémy Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows XP)

Maximálna veľkosť skenovania

Ploché predlohové sklo: A4/Letter, 216 x 297 mm/8,5 x 11,7 palca

APD: A4/Letter/Legal, 216 x 356 mm/8,5 x 14,0 palca

Rozlíšenie skenovania

Maximálne optické rozlíšenie (horizontálne x vertikálne): 1200 x 2400 dpi *1

Maximálne interpolované rozlíšenie: 19200 x 19200 dpi *2

*1 Optické rozlíšenie predstavuje maximálnu rýchlosť vzorkovania podľa normy ISO 14473.

*2 Zvýšením rozlíšenia skenovania zmenšíte maximálnu možnú oblasť skenovania.

Gradácia (vstup/výstup)

Sivé: 16 bitov/8 bitov

Farebné: 48 bitov/24 bitov (režim RGB – každý 16 bitov/8 bitov)

Technické parametre faxu

Použiteľná linka

Verejná prepínaná telefónna sieť (PSTN)

Režim komunikácie

Super G3, G3

Systém kompresie údajov

Čiernobielo: MH, MR, MMR

Farebne: JPEG

Rýchlosť modemu

Max. 33,6 kb/s

(automatická záloha)

Prenosová rýchlosť

Čiernobielo: jedna strana približne za 3 sekundy rýchlosťou 33,6 kb/s

(Podľa tabuľky ITU-T č. 1 pre parametre v USA a tabuľky č. 1 normy Canon FAX Standard pre ostatné krajiny, oboje v štandardnom režime.)

Farebne: jedna strana približne za 1 minútu rýchlosťou 33,6 kb/s

(Podľa TESTOVACIEHO HÁRKA PRE FAREBNÝ FAX Canon.)

Gradácia

Čiernobielo: 256 úrovní

Farebne: 24 bitov Full Color (režim RGB – každý 8 bitov)

Úprava hustoty

3 úrovne

Pamäť

Odosielanie a prijímanie: približne 50 strán

(Podľa tabuľky ITU-T č. 1 pre parametre v USA a tabuľky č. 1 normy Canon FAX Standard pre ostatné krajiny, oboje v štandardnom režime.)

Rozlíšenie faxu

Čiernobiele Štandardný: 8 pixlov/mm x 3,85 riadka/mm (203 pixlov/palec x 98 riadkov/palec)

Čiernobiele Jemné, Fotografia: 8 pixlov/mm x 7,70 riadka/mm (203 pixlov/palec x 196 riadkov/palec)

Čiernobiele Veľmi jemné: 300 x 300 dpi

Farebné: 200 x 200 dpi

Vytáčanie

Automatické vytáčanie

- Kódované rýchle vytáč. (max. 20 cieľov)

- Skupinová voľba (max. 19 cieľov)

Bežné vytáčanie (pomocou číselných tlačidiel)

Automatické opakované vytáčanie

Manuálne opakované vytáčanie (pomocou tlačidla Opakovať/pauza: max. 10 cieľov)

Iné

Správa o aktivite (vždy po 20 transakciách)

Postupné odosielanie (max. 21 cieľov)

Odmietané čísla (max. 10 cieľov)

Sieťové technické parametre

Komunikačný protokol

TCP/IP

Káblová sieť LAN

Podporované štandardy: IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)

Prenosová rýchlosť: 10 M/100 Mb/s (automatické prepínanie)

Bezdrôtová sieť LAN

Podporované štandardy: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

Frekvenčné pásmo: 2,4 GHz

Kanály: 1 – 11 alebo 1 – 13

* Frekvenčné pásmo a dostupné kanály sa líšia v závislosti od príslušnej krajiny alebo oblasti.

Prenosová rýchlosť (štandardná hodnota):

IEEE802.11n: max. 150 Mb/s

IEEE802.11g: max. 54 Mb/s

IEEE802.11b: max. 11 Mb/s

* Tieto hodnoty predstavujú teoretickú maximálnu prenosovú rýchlosť medzi tlačiarňou a zodpovedajúcim sieťovým zariadením a nevyjadrujú skutočne dosahovanú prenosovú rýchlosť.

Komunikačná vzdialenosť: v interiéri 50 m/164 stôp

* Efektívny dosah sa líši v závislosti od inštalačného prostredia a umiestnenia.

Zabezpečenie:

WEP (64/128 bitov)

WPA-PSK (TKIP/AES)

WPA2-PSK (TKIP/AES)

Inštalácia:

Štandardné nastavenie

WPS (konfigurácia stlačením tlačidla alebo pomocou kódu PIN)

WCN (WCN-NET)

Ďalšie funkcie: správcovské heslo

Minimálne systémové požiadavky

Riaďte sa požiadavkami operačného systému, pokiaľ sú striktnejšie ako tieto požiadavky.

Windows

Operačný systém

Windows 8

Windows 7, Windows 7 SP1

Windows Vista SP1, Vista SP2

Windows XP SP3, iba 32-bitový


Podrobné informácie o prevádzke so systémom Windows RT nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon.

Prehľadávač

Internet Explorer 8 alebo novší

Miesto na pevnom disku

3 GB

Poznámka: Na inštaláciu dodaného softvéru.

Požadované miesto na pevnom disku sa môže zmeniť bez upozornenia.

Jednotka CD-ROM

Vyžaduje sa

Obrazovka

XGA 1024 x 768

Mac OS

Operačný systém

Mac OS X v10.6.8 alebo novší

Prehľadávač

Safari 5 alebo novší

Miesto na pevnom disku

1,5 GB

Poznámka: Na inštaláciu dodaného softvéru.

Požadované miesto na pevnom disku sa môže zmeniť bez upozornenia.

Jednotka CD-ROM

Vyžaduje sa

Obrazovka

XGA 1024 x 768


Funkcia mobilnej tlače

Apple AirPrint

Google Cloud Print

 Windows: prevádzku možno zaručiť len v počítači s vopred nainštalovaným operačným systémom Windows 8, Windows 7, Windows Vista alebo Windows XP.

 Windows: inštalácia programu Easy-WebPrint EX vyžaduje prehľadávač Internet Explorer 7, 8 alebo 9.

Program Easy-WebPrint EX pre prehľadávač Internet Explorer 9 možno prevziať z webovej lokality spoločnosti Canon.

 Windows: v aplikácii Windows Media Center nemusia byť niektoré funkcie dostupné.

 Windows: ak chcete používať systém Windows, musíte nainštalovať rozhranie .NET Framework 4 alebo 4.5.

 Windows: tlač v systéme Windows XP vyžaduje balík XPS Essentials Pack.

 Mac OS: pevný disk musí byť naformátovaný v režime Mac OS Extended (Journaled) alebo Mac OS Extended.

 Mac OS: počas inštalácie softvéru v systéme Mac OS sa vyžaduje pripojenie na internet.

 Windows: ovládač TWAIN (ScanGear) je založený na špecifikácii TWAIN 1.9 a vyžaduje aplikáciu Manažér zdroja údajov dodanú s operačným systémom.


Technické parametre podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Na začiatok strany