preskočiť na hlavný text

Použiteľné typy médií

Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky tlače, vyberte papier vhodný na danú tlač. Spoločnosť Canon ponúka rôzne typy papiera vhodného na tlač dokumentov, ako aj papier vhodný na tlač fotografií a ilustrácií. Na tlač dôležitých fotografií odporúčame používať originálny papier od spoločnosti Canon.

Typy médií

Komerčne dostupný papier

 • Obyčajný papier (vrátane recyklovaného papiera)
 • Obálky*1

Originálny papier od spoločnosti Canon

Číslo modelu originálneho papiera od spoločnosti Canon je uvedené v zátvorkách. Podrobné informácie o strane určenej na tlač a poznámky k manipulácii s papierom nájdete v príručke dodanej s papierom. Informácie o dostupných veľkostiach papiera pre každý originálny papier Canon nájdete na našej webovej stránke.

Poznámka

 • Niektoré typy originálneho papiera od spoločnosti Canon nemožno zakúpiť vo všetkých krajinách alebo oblastiach. V USA sa papier nepredáva podľa čísla modelu. Papier kupujte podľa názvu.

Papier na tlač fotografií:

 • Photo Paper Pro Platinum <PT-101>
 • Glossy Photo Paper "Everyday Use" <GP-501/GP-601>
 • Photo Paper Glossy <GP-601>
 • Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>
 • Photo Paper Pro Luster <LU-101>
 • Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>
 • Matte Photo Paper <MP-101>

Papier na tlač obchodných dokumentov:

 • High Resolution Paper <HR-101N>*1
 • *1 Tlač na tento papier pomocou ovládacieho panela sa nepodporuje.

Veľkosti strán

Môžete používať nasledujúce veľkosti strán.

Poznámka

 • Tlač obálok pomocou ovládacieho panela sa nepodporuje.

Štandardné veľkosti:

 • Letter
 • Legal
 • A5
 • A4
 • B5
 • 10 x 15 cm (4 x 6 palca)
 • 13 x 18 cm (5 x 7 palca)
 • 20 x 25 cm (8 x 10 palca)
 • Obálka DL
 • Obálka Com 10

Neštandardné veľkosti:

Na papier neštandardnej veľkosti môžete tlačiť v rámci nasledujúceho rozsahu.

 • Minimálna veľkosť: 101,6 x 152,4 mm (4,00 x 6,00 palca)
 • Maximálna veľkosť: 215,9 x 676,0 mm (8,50 x 26,61 palca)

Hmotnosť papiera

Môžete používať papier s nasledujúcou hmotnosťou.

 • 64 až 105 g /m2 (17 až 28 lb) (obyčajný papier s výnimkou originálneho papiera od spoločnosti Canon)

Nepoužívajte ťažší ani ľahší papier (s výnimkou originálneho papiera od spoločnosti Canon), pretože sa môže zaseknúť v zariadení.

Poznámky ku skladovaniu papiera

 • Tesne pred tlačou vyberte z balenia len potrebný počet hárkov papiera.
 • Pokiaľ netlačíte, vložte nepoužitý papier späť do balenia a skladujte ho na rovnom povrchu, aby sa nezvlnil. Skladujte ho na mieste, ktoré je chránené pred teplom, vlhkosťou a priamym slnečným svetlom.