UG002W

Zaseknutý papier

Keď sa zasekne papier, automaticky sa zobrazí hlásenie s návodom na riešenie problému. Vykonajte príslušné opatrenia uvedené v hlásení.

Podrobné informácie o odstránení zaseknutého papiera nájdete v časti Zoznam kódov podpory (pri zaseknutí papiera).

Poznámka
  • Opatrenia voči chybám s kódmi podpory môžete overiť v počítači alebo na displeji LCD vyhľadaním kódu podpory.

    Vyhľadávajte kliknutím sem

Na začiatok strany