Problémy pri tlači

Tlač sa nespustí

Zaseknutý papier

Papier sa nepodáva správne alebo sa zobrazuje chyba „No Paper“

Kopírovanie alebo tlač sa zastaví ešte pred dokončením

Na začiatok strany