UG044W

Ak sa objaví chyba

Ak sa pri tlači objaví chyba, napríklad sa v zariadení minie alebo zasekne papier, automaticky sa zobrazí hlásenie s návodom na riešenie problému. Vykonajte príslušné opatrenia uvedené v hlásení.

Ak sa vyskytne chyba, na obrazovke počítača alebo na displeji LCD sa zobrazí kód podpory (číslo chyby).

Podrobné informácie o odstránení chýb s kódmi podpory nájdete v časti Zoznam kódov podpory.

Poznámka
  • Opatrenia voči chybám s kódmi podpory môžete overiť v počítači alebo na displeji LCD vyhľadaním kódu podpory.

    Vyhľadávajte kliknutím sem

Podrobné informácie o odstránení chýb bez kódov podpory nájdete v časti Zobrazuje sa hlásenie.

Na začiatok strany