Informácie o zobrazených chybách alebo hláseniach

Ak sa objaví chyba

Na displeji LCD sa zobrazuje hlásenie súvisiace s faxovaním

Zobrazuje sa hlásenie

Na začiatok strany