FA037W

Používanie informačných služieb

Môžete používať rôzne informačné služby, napríklad služby poskytované bankami, alebo rezervačné systémy leteniek a hotelov. Tieto služby vyžadujú tónové vytáčanie, a preto ak je zariadenie pripojené k rotačnej pulznej linke, musíte dočasne prepnúť na tónové vytáčanie.

Používanie tónovej linky

Používanie rotačnej pulznej linky

Dôležité
 • Niektoré informačné služby si musíte od poskytovateľov daných služieb objednať. Podrobné informácie získate od poskytovateľov služieb.

Používanie tónovej linky

 • Vytáčanie čísel pomocou funkcie vytáčania pri zavesení

  Poznámka
  • Funkciu vytáčania pri zavesení môžete používať, len ak položku Nastav. zavesenia (On-hook setting) v ponuke Kontrola zabezpeč. (Security control) v časti Nastavenia faxu (Fax settings) nastavíte na hodnotu Povoliť (Enable).

   Kontrola zabezpeč. (Security control)

  1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

   Kontrola zapnutia tlačiarne

  2. Stlačte tlačidlo FAXOVAŤ (FAX).

   Zobrazí sa pohotovostná obrazovka faxovania.

  3. Stlačte tlačidlo Farebne (Color) alebo Čiernobielo (Black).

  4. Pomocou číselných tlačidiel vytočte číslo informačnej služby.

  5. Po prehratí nahratej správy informačnej služby zadajte pomocou číselných tlačidiel čísla uvedené v správe.

  6. Stlačením tlačidla Stop ukončite používanie služby.

 • Vytáčanie pomocou telefónu pripojeného k zariadeniu

  1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

   Kontrola zapnutia tlačiarne

  2. Stlačte tlačidlo FAXOVAŤ (FAX).

   Zobrazí sa pohotovostná obrazovka faxovania.

  3. Zodvihnite slúchadlo telefónu.

  4. Pomocou telefónu vytočte číslo informačnej služby.

  5. Po prehratí nahratej správy informačnej služby zadajte pomocou telefónu čísla uvedené v správe.

  6. Zavesením slúchadla ukončite používanie služby.

Používanie rotačnej pulznej linky

 • Vytáčanie čísel pomocou funkcie vytáčania pri zavesení

  Poznámka
  • Funkciu vytáčania pri zavesení môžete používať, len ak položku Nastav. zavesenia (On-hook setting) v ponuke Kontrola zabezpeč. (Security control) v časti Nastavenia faxu (Fax settings) nastavíte na hodnotu Povoliť (Enable).

   Kontrola zabezpeč. (Security control)

  1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

   Kontrola zapnutia tlačiarne

  2. Stlačte tlačidlo FAXOVAŤ (FAX).

   Zobrazí sa pohotovostná obrazovka faxovania.

  3. Stlačte tlačidlo Farebne (Color) alebo Čiernobielo (Black).

  4. Pomocou číselných tlačidiel vytočte číslo informačnej služby.

  5. Po prehratí nahratej správy informačnej služby prepnite pomocou tlačidla Tón (Tone) na tónové vytáčanie.

  6. Pomocou číselných tlačidiel zadajte čísla uvedené v správe.

  7. Stlačením tlačidla Stop ukončite používanie služby.

 • Vytáčanie pomocou telefónu pripojeného k zariadeniu

  1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

   Kontrola zapnutia tlačiarne

  2. Stlačte tlačidlo FAXOVAŤ (FAX).

   Zobrazí sa pohotovostná obrazovka faxovania.

  3. Zodvihnite slúchadlo telefónu.

  4. Pomocou telefónu vytočte číslo informačnej služby.

  5. Po prehratí nahratej správy informačnej služby prepnite pomocou telefónu na tónové vytáčanie.

   Pokiaľ na vytáčanie informačných služieb používate telefón pripojený k zariadeniu, nemôžete na tónové vytáčanie prepnúť pomocou zariadenia. Pokyny týkajúce sa prepnutia na tónové vytáčanie nájdete v príručke k telefónu.

  6. Pomocou telefónu zadajte čísla uvedené v správe.

  7. Zavesením slúchadla ukončite používanie služby.

Na začiatok strany