Prijímanie faxov pomocou užitočných funkcií

Prijímanie na diaľku

Odmietnutie prijatia faxu

Používanie služby identifikácie volajúceho na odmietnutie hovorov

Na začiatok strany