Skenovanie

Skenovanie z počítača

Skenovanie pomocou aplikácie IJ Scan Utility

Skenovanie pomocou používaného aplikačného softvéru (ScanGear)

Užitočné informácie o skenovaní

Ďalšie skenovacie postupy

Umiestnenie položiek (pri skenovaní z počítača)

Skenovanie z ovládacieho panela zariadenia

Odosielanie naskenovaných údajov do počítača pomocou ovládacieho panela zariadenia Základné

Položky nastavenia na ovládacom paneli zariadenia

Výber odpovede na príkazy z ovládacieho panela použitím aplikácie IJ Scan Utility

Na začiatok strany