Paperitukokset

Jos tulostuksen aikana ilmenee paperitukos, Häiriö (Alarm)-merkkivalo vilkkuu oranssina ja tietokoneen näyttöön tulee vianmääritysilmoitus. Toimi virheilmoituksessa kuvatulla tavalla.

Katso video

kuva: Windowsin virheilmoitus

Lisätietoja paperitukoksen poistamisesta on kohdassa Tukikoodiluettelo (paperitukoksen tapahtuessa).

Huomautus