Kopioiminen tavalliselle paperille

Aseta alkuperäinen asiakirja tasolle, kun kopioit A4-kokoiselle tavalliselle paperille.

 1. Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

 2. Lisää A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia.

 3. Aseta alkuperäinen asiakirja tasolle.

 4. Paina Paperi (Paper)-painiketta niin, että ylempi Paperi (Paper)-merkkivalo syttyy.

  Huomautus

 5. Paina värikopiointia varten Väri (Color) -painiketta ja mustavalkokopiointia varten Musta (Black) -painiketta.

  Laite aloittaa kopioimisen.

  Poista tasolle asetettu alkuperäiskappale, kun kopiointi on päättynyt.

  Usean kopion tekeminen

  Valitse kopioiden määrä painamalla toistuvasti Väri (Color)-painiketta tai Musta (Black)-painiketta.

  Paina samaa painiketta (Väri (Color)-painiketta tai Musta (Black)-painiketta) kuin mitä painoit viimeksi.

Tärkeää

 • Älä avaa asiakirjakantta äläkä poista alkuperäiskappaletta tasolta, ennen kuin skannaus on valmis.

  Kun laite skannaa alkuperäistä asiakirjaa, KÄYTÖSSÄ (ON)-merkkivalo vilkkuu.

Huomautus

 • Voit peruuttaa kopioinnin painamalla Pysäytä (Stop) -painiketta.

 • Tulostuslaatuasetuksen "Luonnos" (etusijalla nopeus) asettaminen

  Voit määrittää tulostuslaaduksi "Luonnos" (etusijalla nopeus) toimimalla seuraavasti.

  1. Pidä Väri (Color) - tai Musta (Black) -painiketta pohjassa vähintään 2 sekuntia vaiheessa 5.

   KÄYTÖSSÄ (ON)-merkkivalo vilkkuu kerran.

  2. Vapauta painike.

   Laite aloittaa kopioimisen.

  Jos tulostuslaaduksi on valittu "Luonnos", tulostusnopeus on laatua tärkeämpi. Voit tehdä laadusta ensisijaisen pitämällä Väri (Color) - tai Musta (Black) -painiketta painettuna alle 2 sekunnin ajan, jolloin kopioinnissa käytetään Normaali-tulostuslaatua.