Sivukoon vaihtaminen A4- ja Letter-koon välillä

Etulokeroon lisätyn paperin kooksi voidaan valita A4 tai Letter.

Tämä asetus on hyödyllinen, jos käytät tavallisesti Letter-kokoista paperia etulokerossa.

 1. Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

 2. Pidä Pysäytä (Stop)-painiketta painettuna, kunnes Häiriö (Alarm)-merkkivalo välähtää 10 kertaa.

 3. Vapauta Pysäytä (Stop)-painike.

  KÄYTÖSSÄ (ON)-merkkivalo alkaa vilkkumaan jatkuvan palamisen sijasta.

 4. Valitse A4 painamalla Musta (Black) -painiketta tai Letter painamalla Väri (Color) -painiketta.

  KÄYTÖSSÄ (ON)-merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan, paperi on vaihdettu.

  Huomautus

  • Kun vaihdat paperikooksi A4 tai Letter, lisää valitun kokoista paperia.

   Kun paperikooksi valitaan A4, lisää tavallista A4-paperia.

   Kun paperikooksi valitaan Letter, lisää tavallista Letter-paperia.

  • Tämä asetus säilyy, kun laitteen virta katkaistaan.