Papier sa nepodáva správne alebo sa zobrazuje chyba „No Paper“

 1. Kontrola č. 1: Skontrolujte, či je vložený papier.

  Vkladanie papiera

 2. Kontrola č. 2: Pri vkladaní papiera nezabudnite vykonať nasledujúce opatrenia.

  • Keď vkladáte dva alebo viac hárkov papiera, ešte pred vložením zarovnajte okraje hárkov.

  • Keď vkladáte dva alebo viac hárkov papiera, skontrolujte, či balík papiera nepresahuje značku limitu vkladania papiera.

   V závislosti od typu papiera či okolitých podmienok (vysoká, nízka teplota alebo vlhkosť) však vkladanie maximálneho množstva papiera môže byť problematické. V takých prípadoch znížte počet hárkov vkladaného papiera na menej ako polovicu limitu vkladania papiera.

  • Bez ohľadu na orientáciu tlače vždy vkladajte papier v orientácii na výšku.

  • Papier vložte tak, aby strana určená na tlač smerovala NAHOR. Balík papiera zarovnajte s pravou stranou zadného zásobníkavodiacu lištu papiera posuňte tak, aby sa jemne dotýkala ľavého okraja balíka.

  Vkladanie papiera

 3. Kontrola č. 3: Skontrolujte, či papier, na ktorý sa tlačí, nie je príliš hrubý ani zvlnený.

  Nevhodné typy médií

 4. Kontrola č. 4: Pri vkladaní obálok nezabudnite vykonať nasledujúce opatrenia.

  • Pri tlači na obálky si prečítajte časť Vkladanie papiera a pred tlačou pripravte obálky.

   Pripravené obálky vložte v orientácii na výšku. Ak obálky vložíte v orientácii na šírku, nebudú sa správne podávať.

 5. Kontrola č. 5: Skontrolujte, či sa nastavenia typu média a veľkosti papiera zhodujú s vloženým papierom.

 6. Kontrola č. 6: Skontrolujte, či sa v zadnom zásobníku nenachádzajú žiadne cudzie predmety.

  Ak sa papier roztrhne v zadnom zásobníku, vyberte ho podľa postupu uvedeného v časti Zaseknutý papier.

  Ak sú v zadnom zásobníku cudzie predmety, vypnite zariadenie, odpojte ho od napájania a cudzie predmety vyberte.

 7. Kontrola č. 7: Vyčistite valček podávača papiera.

  Čistenie valčeka podávača papiera

  Poznámka

  • Čistením sa valček podávača papiera opotrebúva, preto ho čistite len v prípade potreby.